andreja

27 feb Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

Osnovni namen projekta je ustanoviti Platformo za sodobno raziskovalno umetnost, ki bo povezala slovensko intermedijsko področje z namenom, da to pripravi na kakovostni preskok v svojem delovanju, ki pa ga lahko dosežemo le s strateškim in dolgoročnim medsebojnim povezovanjem.

Projekt ima 3 cilje:

  1. Optimizacija delovanja in sprostitev kapacitet (z novimi zaposlitvami) za razvoj novih projektov sodelovanja in storitev za javno in zasebno sfero.
  2. Z različnimi koordiniranimi akcijami prispevati k osveščanju javnosti in razvoju družbenega okolja na področju intermedijske umetnosti.
  3. Ustanovitev mreže – Platforme za sodobno raziskovalno umetnost, ki bo sektorsko povezovala organizacije s področja intermedijskih umetniških praks in sodobnih raziskovalnih tehnologij.

Projekt bo ustvaril pogoje za razvoj (intermedijskega) nevladnega sektorja in prispevali k njegovi profesionalizaciji. Pozitivne učinke bodo občutili tako partnerji kot pridruženi partnerji pa tudi nevladni sektor in posamezniki, ki delujejo v polju sodobnih raziskovalnih umetnosti po vsej Sloveniji.

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

LOGO MJU ČB

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.