Kersnikova_logotip

Zavod Kersnikova
Kersnikova 4, SI-1000 Ljubljana
+386 40 212 292
info(at)kersnikova.org
www.kersnikova.org

Za podrobnejše informacije o priložnostih in možnostih, kako sodelovanje ukrojiti po meri posameznega podpornika, smo dosegljivi na:

+386 40 212 292
info(at)kersnikova.org

Podpora

Financerji, sponzorji in donatorji

Vse od ustanovitve posameznih projektov, ki od leta 2000 delujejo pod okriljem Zavoda Kersnikova – Klub K4 (1989), Galerija Kapelica (1995), Rampa Lab (2012, Kiberpipa 2000-2012), BioTehna (2012) – sta njihov program in delovanje podprta z javnimi, zasebnimi in lastnimi sredstvi. Ključna podpornika pri razvoju in predstavljanju umetniškega in izobraževalnega programa Zavoda Kersnikova sta, vse od druge polovice 90-ih let dalje, Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana. Pomemben del so prispevali tudi Zavod za odprto družbo Slovenija (1996-1999), Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve (2007-2009). Kontinuirano delovanje posameznih platform Zavoda Kersnikova vsa ta leta zagotavlja Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.

Umetniški program Kersnikove je redno sofinanciran z EU sredstvi iz programa Ustvarjalna Evropa (2007-2013, 2014-2020), občasno pa tudi iz javnih in zasebnih fundacij iz posameznih držav (Arts Council England, Mondriaan Fund, Pro Helvetia …). Za vzpostavitev podpornih programov, ki jih danes izvajamo za otroke in mlade na Kersnikovi, so pripomogla sredstva Evropske komisije, 7. okvirni program (2012-2015) in Švicarski prispevek razširjeni Evropski uniji (2012-2013). Kot del mednarodnih konzorcijev se Zavod Kersnikova aktivno pripravlja na prihajajoče EU razpise (Obzorje2020, Ustvarjalna Evropa) v aktualni finančni perspektivi (2014-2020).

Poleg javnih sredstev in lastnega deleža Zavod Kersnikova za razvoj in izvajanje programov pridobiva sredstva tudi iz zasebnega sektorja, čeravno v manjšem obsegu. Zavod Kersnikova v dolgoročnejših sodelovanjih z zasebnimi podporniki (sponzorji, donatorji, meceni …) stremi k poglobljenemu partnerskemu odnosu, pri katerem se obe strani vsebinsko dopolnjujeta in oplajata ter vzajemno oblikujeta skupno pot. Sodelujemo s podjetji in posameznimi vlagatelji, ki se zavedajo nujnosti neprestanega prespraševanja razvoja v tehnologijo in znanost potopljene družbe. Torej tistimi, ki avantgardnosti, urbanosti, drznemu raziskovanju in transdisciplinarnemu sodelovanju zavezan umetniški in izobraževalni program Kersnikove prepoznavajo kot ključnega za razumevanje sodobnosti in vznemirljivo izkušanje obrisov prihodnosti.