7K: nova oblika življenja

7K:nova oblika življenja kot interaktivno sedmo kraljestvo življenja prevprašuje pojmovanje tehnologije ne le kot orodja ali fenotipa človeškega uma, ampak tudi kot možnega avtopoetičnega sistema, nove oblike življenje, ki se prav tako kot biološko življenje nagiba k vse večji diverziteti, družbenosti, kompleksnosti, učinkovitosti in samorazvoju.

7K je projekcija prihodnosti, v kateri človeška vrsta sestopi iz iluzorne pozicije nadvlade nad naravo, prevzame taktiko naravnega toka, ki ne ohranja iluzije nekega večnega enega in istega naravnega kroženja, ampak izkorišča tehnološka sredstva za povezovanje z vso naravno mnogoterostjo, seveda z mero etike in odgovornosti, ki se pritiče vsaki komunikaciji enakovrednih. Človek lahko šele tako uvidi in izkusi dejanske potenciale okolja, ki ga obkroža, in doživi prepletenost mikro in makro ravni narave, nato pa začne soustvarjati nove tehnobiotope in se hkrati zavedati, da je ustvaril novo življensko obliko, ki si že sama postavlja pogoje svoje evolucije.

Prihodnja razstava >>
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Srbija [2015]

Pretekle razstave, festivali >>
Galerija Dimenzija napredka, Nova Gorica, Slovenia [2013]
Galerija sodobne umetnosti, Celje, Slovenija [2013]
Device_art 4.012, Zagreb, Hrvaška [2012]
De:sonanz 2012, Skopje, Makedonija [2012]
Amber’11 / Next Ecology, Istanbul, Turčija [2011]
Enter 5 / Datapolis, Praga, Češka [2011]
Haip 10 / New Nature, Ljubljana, Slovenija [2010]
MMC Kiberpipa, Ljubljana, Slovenija [2010]

Comments are closed.