O Sinergiji

PROJEKT
Sinergija je prototip nevronskega stroja, ki nam preko vmesnika ‘možgani-stroj’ omogoča proces reprogramiranja človeških možganov.  Sinergični avdiovizualni objekt nam zrcali nas same in nas v interakciji z drugim. Nevronski stroj nas želi prisotne in prisebne ‘tukaj in zdaj’, kajti le tako smo ga sposobni upravljati preko možganskih tipal, merilcev možganske električne aktivnosti – EEG. V nevrokomori se kot generator nevronskih impulzov priklopimo na stroj in zaženemo neskončno povratno zanko, ki nam lahko po zakonih nevroplastičnosti in ‘nevro-bio-feedbacka’ reprogramira možgansko valovanje preko doživljanja in upravljanja dveh odzivnih avdiovizualnih objektov v navideznem 3D prostoru. Audiovizualne konvergence ali divergence odražajo skladja ali neskladja možganskih valovanj dveh uporabnikov, preko katerih spoznavamo in razvijamo svoj sinergični potencial, torej našo zmožnost sodelovanja in usklajevanja, ki je nujna v evolucijskem pritisku geopolitične situacije našega časa.

KONTEKST
Človeški organizem kot specifična, samooroganizirana, avtopoetična celota se v svojem
 biotopu znajde kot učinek nihajoče/oscilirajoče zavesti, ki se [nenehno] vzpostavlja kot 
nevronska sinergija elektrokemičnih interakcij v možganskih hemisferah. Povezave
 specifičnih nevronskih regij se skozi procese spoznavanja in izkušanja okolja utrjujejo
 ali slabijo, kar vpliva na samoosmišljevanje organizma in njegovega delovanja v okolju,
 na vznikanje biološke niše, ki postavlja pogoje preživetja človeka kot takega. Takšno
 medsebojno impliciranje okolja in organizma preko senzornega polja čutil zabriše mejo 
v pojmovanju specifično zunanjih in specifično notranjih elektrokemičnih interakcij 
nevronskih mrež.
 Navidezna ločenost med notranjim in zunanjim, med biotopom in zavestjo organizma, se 
vzpostavlja kot produkt kognitivne disonance, ki zaradi nezmožnosti hkratnega delovanja
 večjega števila možganskih regij dopušča kontradiktorna prepričanja in delovanja, ki 
izhajajo iz njih. Občutek enosti, celote je pravzaprav zasidran v trenutku tukaj in zdaj, 
ki edini dopušča izraz trenutne zavesti, trenutnih nevronskih povezav, ker v naslednjem
 trenutku te dotične zavesti ni več oziroma se sprožijo nove elektrokemične reakcije, ki
 narekujejo drugačen pogled. S temeljitim samoopazovanjem, ki aktivira samoregulativne neokortične regije, lahko človek uravnava tako svoja čustva kot tudi misli, s tem pa vpliva tudi na nevronske povazave, ki se utrjujejo v možganskih hemisferah, ter tudi realnost/zavest, znotraj katere živi.

Koncept, raziskava, grafično oblikovanje, oblikovanje vmesnika, prostorska realizacija, spletno oblikovanje: Saša Spačal
Koncept, programiranje, vizualizacija in zvočno oblikovanje: Tadej Droljc
Koncept, nevroznanstveni koordinator, EEG analiza, član projekta: Simon Brežan, dr. med.

Produkcija: RAMPA, laboratorij za hekanje znanosti, umetnosti in družbe
Projekt podpirajo Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in ŠOU Ljubljana.

Pretekli sinergični eksperimenti:
RAMPA, laboratorij za hekanje znanosti, umetnosti in družbe, Ljubljana, Slovenija [september 2015]
Kunigunda festival, Velenje, Slovenija [avgust 2015]
RAMPA,laboratory for hacking science, art and society, Ljubljana, Slovenija [2014]
Kapelica Gallery, Ljubljana, Slovenija [2013]